e-mail: info@borova-oldris.cz | tel. 720 952 975

12.10.2023 – SO 102 silnice Oldris – pokladka AB vrstev do vjezdu a zpevnenych ploch prilehlych k silnici III-35724