e-mail: info@borova-oldris.cz | tel. 720 952 975

25.9.2023 – SO 102 – Silnice Oldris – Reprofilace krajnic s doplnenim SD DK 0-32 mm