e-mail: info@borova-oldris.cz | tel. 720 952 975

6.9.2023 – SO 101 – Pokladka AB smesi do vjezdu a zpevnenych ploch prilehlych ke komunikaci III35724