e-mail: info@borova-oldris.cz | tel. 720 952 975

SO 101 – Doplňování SD DK 032 mm do nové konstrukce komunikace.