e-mail: info@borova-oldris.cz | tel. 720 952 975

Kufrování nestmelených podkladních vrstev komunikace odstraňováni nánosu z krajnic SO 102