e-mail: info@borova-oldris.cz | tel. 720 952 975

Přechodná úprava provozu 11. 11. 2023 – 31. 03. 2024

Veřejná vyhláška

 • Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v termínu od 11. 11. 2023 (sobota) do 31. 03. 2024 (neděle)

Informace ke stažení

Dopravní omezení

Přechodná úprava provozu 19. 10. 2023 – 10. 11. 2023

Veřejná vyhláška

 • Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v termínu od 19. 10. 2023 (čtvrtek) do 10. 11. 2023 (pátek)

Informace ke stažení

Dopravní omezení – úplná uzavírka MK v obci Oldříš

Povolení uzavírky s objízdnou trasou 16. 9. 2023 – 15. 11. 2023

Povolení uzavírky místní komunikace

 • Uzavírka silnice III/35724 v úseku od 4,5 km do 5,1 km (cca 600 m) v termínu od 16. 09. 2023 (sobota) do 15. 11. 2023 (středa)

Informace ke stažení

Dopravní omezení – úplná uzavírka Borová, Oldříš na silnici III/35724 úsek od 4,5 km – do 5,1 km, cca 600 m

Rozhodnutí o povolení uzavírky s objízdnou trasou 22. 7. 2023 – 15. 9. 2023

Povolení uzavírky místní komunikace

 • Uzavírka silnice III/35724 v úseku od 3,8 km do 4,5 km (cca 700 m) v termínu od 22. 07. 2023 (sobota) do 15. 09. 2023 (pátek)

Informace ke stažení

Dopravní omezení na silnici III/35724 Borová – Oldříš, úsek 3,8 – 4,5 km, cca 700 m

Povolení uzavírky s objízdnou trasou 22. 7. 2023 – 15. 9. 2023

Zahájení řízení o povolení uzavírky místní komunikace

 • Uzavírka silnice III/35724 v úseku od 3,8 km do 4,5 km (cca 700 m) v termínu od 22. 07. 2023 (sobota) do 15. 09. 2023 (pátek)

Informace ke stažení

Dopravní omezení na silnici III/35724 Borová – Oldříš, úsek 3,8 – 4,5 km, cca 700 m

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

 • Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při akci: „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš“ od 20. 05. 2023 (sobota) do 21. 07. 2023 (pátek)

Informace ke stažení

Dopravní omezení na silnici III/35724 Borová – Oldříš, úsek 3,1 – 3,8 km, cca 700 m

Povolení uzavírky s objízdnou trasou 20. 5. 2023 – 21. 7. 2023

Přechodná úprava provozu bude v těchto termínech:

 • od 20. 05. 2023 (sobota) do 21. 07. 2023 (pátek) úplná uzavírka silnice III/35724 v úseku od 3,1 km do 3,8 km (cca 700 m), při akci „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš“, pro veškerou dopravu v obou směrech.

Informace ke stažení

Dopravní omezení na silnici III/35724 Borová – Oldříš, dílčí uzavírka od 20. 5. – 21. 7. 2023

Povolení uzavírky s objízdnou trasou 3. 4. 2023 – 19. 5. 2023

Přechodná úprava provozu bude v těchto termínech:

 • od 03. 04. 2023 (pondělí) do 19. 05. 2023 (pátek) úplná uzavírka silnice III/35724 od st. 0,0 km po 0,1 km v obci Borová a od st. 2,6 km po st. 3,1 km v obci Oldřiš, při akci „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš“, pro veškerou dopravu v obou směrech (mimo vozidel IZS, rezidentů a vozidel stavby, pro která bude v uzavřeném úseku objízdná trasa, vedena po místních a účelových komunikacích).

Informace ke stažení

Dopravní omezení na silnici III/35724 Borová – Oldříš, dílčí uzavírka od 3. 4. – 19. 5. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu 3. 4. – 31. 10. 2023

Přechodná úprava provozu bude v těchto termínech:

 • od 03. 04. 2023 (pondělí) do 31. 10. 2023 (úterý) stavební práce pro akci „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš, opěrné zdi, objekty dešťové kanalizace“ na silnici III/35724 a uzavírky uvedené silnice v katastrálním území Oldřiš, Borová pro vozidla nad 3,5 t (mimo vozidel IZS, dopravní obsluhy a vozidel stavby).

Informace ke stažení

Dopravní omezení na silnici III/35724 Borová – Oldříš, dílčí uzavírka od 3. 4. – 31. 10. 2023

Přechodná úprava provozu 1. 10. – 15. 11. 2022

Přechodná úprava provozu bude v těchto termínech:

 • od 01. 10. 2022 (sobota) do 15. 11. 2022 (úterý) k zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací v rámci realizace akce „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš“, na silnici III/35724 a uzavírky uvedené silnice v obci Oldřiš, od st. 2,0 km po 2,5 km, v celkové délce 500 m, pro veškerou dopravu v obou směrech (mimo vozidel IZS, rezidentů a vozidel stavby, pro která bude v uzavřeném úseku objízdná trasa, vedena po místních a účelových komunikacích).

Informace ke stažení

Dopravní omezení na silnici III/35724 Borová – Oldříš, úplná uzavírka od 1. 10. – 15. 11. 2022

Přechodná úprava provozu 7. 9. – 11. 10. 2022

Přechodná úprava provozu bude v těchto termínech:

 • od 07. 09. 2022 (středa) do 11. 10. 2022 (úterý) k zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací v rámci realizace akce: „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš“ úplná uzavírka pro veškerou dopravu v obou směrech (mimo vozidel IZS, rezidentů a vozidel stavby, pro která bude v uzavřeném úseku objízdná trasa, vedena
  po místních a účelových komunikacích).

Informace ke stažení

Dopravní omezení na silnici III/35724 Borová – Oldříš, úplná uzavírka od 7. 9. – 11. 10. 2022

Přechodná úprava provozu 21. 8. – 30. 9. 2022

Přechodná úprava provozu bude v těchto termínech:

 • od 21. 08. 2022 (neděle) do 30. 09. 2022 (pátek) pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, při provádění rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš v obci Borová,od st. 0,6 km po 0,1 km, v celkové délce 500, dopravní značení a zařízení pro přechodnou úpravu provozu.

Informace ke stažení

Dopravní omezení na silnici III/35724 Borová – Oldříš, úplná uzavírka od 21. 8. – 30. 9. 2022

Přechodná úprava provozu 27. 6. – 20. 8. 2022

Přechodná úprava provozu bude v těchto termínech:

 • od 27. 6. do 20. 8. 2022 Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, při provádění rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš v obci Borová, od st. 1,1 km po 0,6 km, v celkové délce 500 m, úplná uzavírka pro veškerou dopravu v obou směrech (mimo vozidel IZS, rezidentů a vozidel stavby, pro která bude v uzavřeném úseku objízdná trasa, vedena po místních a účelových komunikacích)

Informace ke stažení

Dopravní omezení na silnici III/35724 Borová – Oldříš, úplná uzavírka od 27. 6. – 20. 8. 2022

Přechodná úprava provozu 22. 6. – 11. 9. 2022

Přechodná úprava provozu bude v těchto termínech:

 • od 22. 6. do 11. 9. 2022 Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, při provádění
  stavebních prací, za účelem oprav místních komunikací v obcích Borová, Oldřiš.

Informace ke stažení

Přechodná úprava provozu na silnici III/35724 Borová – Oldříš od 22. 6. 2022 do 11. 9. 2022

Dílčí uzavírka 23. 5. – 27. 6. 2022

Plná uzavírka v obci Borová bude v těchto termínech:

 • od 23. 5. do 27. 6. 2022 Uzavírka v obci Borová, od st. 1,6 km po 1,1 km, v celkové délce 500 m, pro veškerou dopravu v obou směrech (mimo vozidel IZS, rezidentů a vozidel stavby, pro která bude v uzavřeném úseku objízdná trasa, vedena po místních a účelových komunikacích)

Informace ke stažení

Dopravní omezení na silnici III/35724 Borová – Oldříš, úplná uzavírka od 23. 5. 2022 do 27. 6. 2022, úsek cca 500 m

Dílčí uzavírka 20. 4. – 23. 5. 2022

Plná uzavírka v obci Borová bude v těchto termínech:

 • od 20. 4. do 23. 5. 2022 Uzavírka v km 2,0 – 1,7 km

Od 21. 4. 2022 začnou stavební práce na příčných propustech, stavba bude v místě propustku v omezeném profilu vždy průjezdná.

Omlouváme se za způsobené komplikace, děkujeme že dodržujete omezenou rychlost 30km/h a jste ohleduplní a vstřícní k našim zaměstnancům při plnění pracovních povinností.

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Polička, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle § 124odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“),v řízení o opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), které bylo zahájeno na základě žádosti, kterou podala dne 09. 03. 2022 společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 480 35 599, se sídlem Tovární 1112, 537 01 Chrudim (dále jen „žadatel“) o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/35724 v katastrálním území Oldřiš, Borová v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPE-18981-2/ČJ-2022-170906dne 28. 02. 2022, podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu,

stanovuje

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), přenosné dopravní značení, z důvodu uzavírky silnice III/35724 v katastrálním území Oldřiš, Borová, pro vozidla nad 3,5t (mimo vozidel IZS, dopravní obsluhy a vozidel stavby) při akci: „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš, opěrné zdi“.

Důvod stanovení: stavební práce pro akci: „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová Oldřiš, opěrné zdi“ na silnici III/35724 a uzavírky uvedené silnice v katastrálním území Oldřiš, Borová pro vozidla nad 3,5 t (mimo vozidel IZS, dopravní obsluhy a vozidel stavby).

Platnost úpravy: od 14. 03. 2022 (pondělí) do 31. 10. 2022 (pondělí).

Přechodná úprava provozu bude provedena za těchto podmínek:

1. Místo přechodné úpravy: Na pozemní komunikaci silnice III/35724, bude dopravním značením omezena hmotnost vozidel (3,5 t), které mohou přes tuto komunikaci přejet.2Dopravní značení a zařízení, bude provedeno a umístěno před zahájením stavebních prací dle přiložené situace DIO, která je nedílnou součástí tohoto stanovení. Dopravní značení a zařízení, bude provedeno jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značení. Dopravní značení, bude instalováno odbornou firmou. Velikost dopravní značky: základní rozměrová řada dle ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky. Provedení dopravní značky: reflexní.

2. Ze strany žadatele o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy nesmí být nijak ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo bezpečnost chodců.

3. Za snížené viditelnosti, bude řádně osvětlena (dle TP 66) každá překážka v silničním provozu, to platí i pro vozidlo stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.

4. Dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Ty mohou být využity pouze pro umístění značek IS-11b, IS-11ca IS-11d (vyznačení objízdné trasy).

5. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na červenobíle pruhovaných kovových sloupcích (červené a bílé pruhy mají šířku 100 -200 mm) a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům. Spodní okraj přenosné dopravní značky musí být minimálně 0,6 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2,0 m od kraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).

6. Viditelnost dopravní značky, musí být zajištěna ze vzdálenosti 50 m v obci, 100 m mimo obec.

7. Dopravní značení, musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (v platném znění). Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky. Jako závaznou lze užít publikaci: „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, která byla schválená Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015.

8. V případě rozporu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se stávající místní úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto dle TP66.

9. Policie ČR a jiné příslušné orgány mají vyhrazené právo o dodatečnou změnu nebo doplnění v umístění přechodného dopravního značení po celou dobu omezení.

10. Žadatel zajistí, aby po celou dobu platnosti přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo dopravní značení dle přiložené situace. Přechodné dopravní značení bude pravidelně kontrolováno, případně opravováno dle přiloženého situačního plánu na náklady žadatele o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

11. Po ukončení stavebních prací a uzavírky silnice III. třídy bude dopravní značení neprodleně odstraněno.

Jiné další podmínky:

– Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.3

– Vzájemná vzdálenost DZ musí být dle podmínek TP-66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, upřesněte dle potřeby na základě pokynů Policie ČR DI Svitavy.

– Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek podobu nezbytně nutnou.

Za splnění výše uvedených podmínek zodpovídá:
Stavební práce: Ing. Tomáš Fáber, společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., tel: 720952975.
Dopravní značení: Stanislav Andrle, společnost JAST s.r.o., tel.: 724120406.

Odůvodnění:

Městský úřad Polička, odbor dopravy obdržel dne 09. 03. 2022 žádost žadatele o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/35724 v katastrálním území Oldřiš, Borová, z důvodu uzavírky uvedené silnice, pro vozidla nad 3,5t (mimo vozidel IZS, dopravní obsluhy a vozidel stavby) při akci: „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš, opěrné zdi“, v termínu od 14. 03. 2022 (pondělí) do 31. 10. 2022 (pondělí).
Ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPE-18981-2/ČJ-2022-170906dne 28. 02. 2022.
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnost pátým dnem po vyvěšení.
Městský úřad Polička, odbor dopravy na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/35724 v katastrálním území Oldřiš, Borová, z důvodu uzavírky uvedené silnice, pro vozidla nad 3,5t (mimo vozidel IZS, dopravní obsluhy a vozidel stavby) při akci: „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš, opěrné zdi“, v termínu od 14. 03. 2022(pondělí) do 31. 10. 2022 (pondělí).

Poučení a odvolání:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejnou vyhláškou.„

Mgr. Jan Kovář
vedoucí odboru dopravy

Toto opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce Města Poličky a ObKamenec u Poličky, Sádek, Borová, Oldřiš, po dobu 15 dnů. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Dopravní omezení na silnici III/35724 Borová – Oldřiš

Úplná uzavírka včetně objízdné trasy na 3,5 t

Uzavírka 14. 3. – 31. 10. 2022, informace ke stažení

Kontaktujte nás

2 + 3 =

Adresa
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Pardubice
Tovární 209, 537 01 Chrudim

Sídlo
SWIETLESKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO
480 35 599

Název stavby: REKONSTRUKCE SILNICE III/35724 BOROVÁ - OLDŘIŠ

Kraj: Pardubický
Obec: Borová, Oldřiš

Katastrální území: Borová u Poličky (okres Svitavy);607720
Oldřiš u Poličky (okres Svitavy);710091

Druh stavby: Modernizace, změna dokončené stavby, trvalá stavba,
pozemní komunikace
Stupeň PD: PDPS